פרטיות

מבוא

למוס בע"מ ("החברה") היא המפתחת והמפעילה של מערכת בתאבון– לרבות אתר האינטרנט ושאר הפעולות שניתן לבצע באמצעות המערכת המסופקת על-ידה ("האתר" ו-"המערכת", בהתאמה). להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ושימוש בפרטים אודותיך, לרבות במידע אודות מקום הימצאך בעת השימוש במערכת (" מדיניות הפרטיות"). מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת כאן, להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. יש להדגיש כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. החברה נוקטת באמצעים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך. מדיניות הפרטיות של החברה יכול שתשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תשנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו החברה משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, החברה תודיע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.

כללי

בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לקבלת משתמש. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והפעולות שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. בכדי להשתמש בחלק מהפעולות הניתנות לביצוע באמצעות המערכת בנוחות וביעילות, ייתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, מספר תעודת זהות ("המידע האישי"). כן, תידרש לספק לחברה מידע לעניין בית העסק, לרבות שם העסק, סוגו, כתובתו וכדומה. נבהיר, כי אינך מחויב על פי דין למסור את המידע האישי כאמור, וכי מסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך, כחלק מתהליך הרישום לקבלת משתמש למערכת, המידע האישי המועבר על ידיך בזמן השימוש במערכת הן אודותיך והן אודות צדדים שלישיים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר או מבצע פעולות באמצעות המערכת. אם תספק לחברה מידע אישי על צד שלישי, אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) ניתנה לך הסכמתו המפורשת של אותו צד שלישי למסור פרטים אלה לחברה; (2) אדם זה נתן הסכמה מפורשת לחברה לאסוף, לעבד, להשתמש ולאחסן מידע כאמור במדיניות פרטיות זו וכן בכל הסכם שנכרת בינך ובין החברה. כאשר החברה מקבלת מידע או נתונים באופן המפורט בסעיף זה, היא משתמשת ומעבדת מידע זה בהתאם להוראותיך, ולא תשתמש במידע זה מחוץ להיקף הפעולה כמפורט במסמך זה, אלא אם תידרש לכך על פי דין. כאמור, מסירת המידע האישי נעשית מרצון, ואינה חובה על פי דין. עם זאת, המידע הנמסר לחברה, לרבות המידע האישי, נחוץ ליצירת חשבונך ולמתן משתמש למערכת. נדגיש, כי גם אם הסכמת במפורש לקבל חומר שיווקי או מידע תפעולי אחר מהחברה, תוכל בכל שלב להפסיק לקבל מידע כאמור על ידי משלוח דוא"ל לכתובת [email protected], או לחיצה על לחצן "הסר", המופיע בכל הודעה של החברה המכילה חומר שיווקי.

אבטחת מידע

המפעילה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות ביותר ועל פי הדין. על אף המאמצים והמשאבטחת מידע המפעילה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות ביותר ועל פי הדין. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, המפעילה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

שינויים במדיניות הפרטיות

המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה והחברה תשנה את מדיניות הפרטיות, ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ככל שמסרת, עדכון על כך מבעוד מועד.

זכות עיון במידע

על פי החוק, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע של המפעילה. על מנת לקבל מידע זה יכול ותידרש להציג מסמכים מזהים, לרבות הוכחות בעלות על חשבון טלפון או דואר אלקטרוני. במידה ומצאת את המידע המצוי במאגר מידע של המפעילה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות למפעילה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

Cookies

Cookies“Cookie” הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש בפלטפורמה וכאשר אתה מבקר באתרים אחרים. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך מאפשר לחברה ל"השתיל" Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie, ולזהותך על פיה. באמצעות Cookies, עשוי להתפרסם מידע אודות החברה או אודות צדדים שלישיים באתרים שונים בהם תגלוש (״ספקי צד שלישי״). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך והחברה עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית. החברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי. אם אתה מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה- Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה בשימושך בפלטפורמה ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות, לכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected]